ຂ່າວດີມາບອກຕໍ່ພີ່ນ້ອງ ອັນນີ້ແມ່ນສະໝຸນໄພຕ້ານໂຄວິດ ກິນ 5 ມື້ດີເລີຍ ຫຼາຍຄົນລອງມາແລ້ວ.

ຈາກໂພສ  ດອນສ້າງໄພບ້ານເກີດ FC ໄດ້ໂພສວ່າ: ມີຂ່າວດີມາບອກຕໍ່ພີ່ນ້ອງ:

#ປະຊາສຳພັນໃຜທີ່ຕິດໂຄວິດ-19, ໃຜທີ່ມີພີ່ນ້ອງຕິດໂຄວິດຟັງທາງນີ້ມີສະໝຸນໄພຊະນິດໜື່ງຊື່ວ່າ: ຕົ້ນບີໝີ ຫລື ເອີ້ນວ່າ: ບີກະທິງຕົ້ນນີ້ສາມາດກີນເພື່ອປີ່ນປົວໄດ້ແທ້ ເຫັນຜົນຈີງຫາຍດີພາຍໃນ 5 ວັນ, ພຽງແຕ່ກີນ ເຊົ້າ,

ທ່ຽງ ແລະ ແລງ, ກີນຄັ້ງລະໃບສອງໃບເທົ່ານັ້ນ.#ໝາຍບອກ: ເອົາໃບດີບມາຫຍໍ້າກີນໂລດ.

ມີຄົນກີນຫາຍດີມາຫລາຍແລ້ວເດີ.

ແຫລ່ວທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.