ບ່າວໂສດໄປດ່ວນ 2 ສາວມາເລເຊຍ ປະກາດຫາຜົວ ເງື່ອນໄຂຕ້ອງຍອມຮັບໄດ້ກັບການແຕ່ງງານພ້ອມກັນ 2ຄົນ

ສື່ຕ່າງປະເທດອອກມາເຜີຍແພ່ເລື່ອງ: ທີ່ເຮັດໃຫ້ຫນຸ່ມໆຫວານປາກ 2 ສາວຊາວມາເລເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ສື່ທາງອອນລາຍ ປະກາດຕາມຫາຫນຸ່ມໆ ທີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ກັບການແຕ່ງງານພ້ອມກັນ 2 ຄົນ.

ຍ້ອນສາເຫດເພື່ອນຮັກເພື່ອນແຮງເລີຍຕ້ອງມີຜົວຄົນດຽວກັນ.ຂໍ້ມູນຈາກ:ສື່ຕ່າງປະເທດ.

ທັງຄູ່ເປັນໝູ່ຮັກກັນ ຍິງຄົນໜື່ງອາຍຸ 31ປີ ເປັນແມ່ລູກ1 ເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ແລະ ອີກໜື່ງຄົນອາຍຸ 27ປີ ມີທຸລະກິດຮ້ານຊັກລີດເປັນຂອງຕົວເອງ.

ທັງຄູ່ໄດ້ລະບຸວ່າເງື່ອນໄຂຕ້ອງຍອມຮັບໄດ້ກັບການແຕ່ງງານພ້ອມກັນ 2ຄົນໄດ້ ແລະ ບໍ່ຖືຫາກຈະມີສາມີຄົນດຽວກັນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

https://www.tnews.co.th/social/562716 https://mgronline.com/around/detail/9650000028646.

ກຂຄ ລາວ- ຂ່າວສານ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *