ເຈົ້າຄິດແນວໃດ ກັບໂພສ ຈະຊ່ວຍຄ່ານໍ້າມັນ ທີ່ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້.

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ! ໂພສຈະຊ່ວຍຄ່ານໍ້າມັນ ກຳລັງລະບາດ.

ປັດຈຸບັນ, ມີຫຼາຍເພຈ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຫຼາຍແຫ່ງ ອອກມາໂພສປະກາດຈະຊ່ວຍເຫຼືອຄ່ານໍ້າມັນ ໂດຍການທີ່ໃຫ້ສົ່ງ QR ຫຼື ເລກບັນຊີເຂົ້າມາໃນຄອມເມັ້ນ ເພື່ອສຸ່ມໂອນເງິນໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາຄອມເມັ້ນ ແລະ ບາງໂພສກໍໃຊ້ວິທີການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຜູ້ຄົນມາກົດ Like ກົດ Share ເພື່ອສຸ່ມແຈກຄ່ານໍ້າມັນ.

ເຈົ້າຄິດແນວໃດ ກັບໂພສໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວທີ່ກຳລັງເປັນກະແສໃນຕອນນີ້.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *