ທະຫານຂອງລັດເຊັຽຈຳນວນຫລວງຫລາຍຍີງຂາຂອງໂຕເອງເພາະບໍ່ຢາກສູ້ລົບກັບກອງທັບອຸກະເຣນ.

ໂດຍໄຊ້ອາວຸດແລະລູກປືນຂອງອຸກະເຣນຍ້ອນວ່າບໍ່ມີຂວັນກຳລັງໃຈທີ່ບໍ່ຢາກສູ້ລົບຕໍ່ແລະເພື່ອປີດບັງບໍ່ໃຫ້ທາງກອງທັບຣັດເຊັຽຮູ້ວ່າໂຕເອງຍີງຂາໂຕເອງຈິ່ງໄດ້ເອົາລູກປືນທະຫານອຸກະເຣນຍິງຂາໂຕເອງ.

ລາຍງານຂ່າວໃນມື້ນີ້ ວັນທີ່ 20 ເດືອນມີນາ, 2022, ທະຫານຂອງລັດເຊັຽຈຳນວນຫລວງຫລາຍຍີງຂາຂອງໂຕເອງເພາະບໍ່ຢາກສູ້ລົບກັບກອງທັບອຸກະເຣນ.

ເພາະລູກປືນທີ່ຣັດເຊັຽໄຊ້ນັ້ນແມ່ນ 5.62ມມ, ແຕ່ອຸກະເຣນໄຊ້ 7.62ມມ.

ເພາະການກະທຳແບບນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໂຕເອງໄດ້ສົ່ງໄປປີ່ນປົວຢູ່ທາງແນວຫລັງແລະໄດ້ອອກຈາກການສູ້ລົບເພາະຖືກເຈັບຢູ່ໃນສະນາມລົບ.

ທັງນີ້ແມ່ນອິງຕາມຂ່າວຈາກ WION ຊື່ງແມ່ນນື່ງໃນສຳນັກງານຂ່າວຈາກປະເທດອິນເດັຽ.

[https://www.wionews.com/…/demoralised-russian-troops…](https://www.wionews.com/world/demoralised-russian-troops-shoot-selves-with-ukrainian-ammo-in-legs-to-avoid-fighting-say-reports-463966?fbclid=IwAR2HSC4W1lc-d7riJ9AJvAzHYOv33GmC6lXO_YBxVVIXu35KAT2520uxe9I) ແລະຈາກຫລາຍໆຊື່ມວນຊົນໃນທົ່ວໂລກ.[ ]

(https://www.wionews.com/world/demoralised-russian-troops-shoot-selves-with-ukrainian-ammo-in-legs-to-avoid-fighting-say-reports-463966?fbclid=IwAR2ZyjmCaNWyBtxd1lctWArZF3IDARwCQCdUJEhwi5ci4CrtDmwK2hndDK4)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *