ເດັກ ມີ 19 ກໍລະນີ.

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຂອງຜູ້ຕິດໂຄວິດປະຈຳວັນທີ 20/3/2022 ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.​ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ..441 ກໍລະນີ, ເຂົ້າ 4

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ພະນັກງານຄູ ມີ 40 ກໍລະນີ.

2. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ – ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 26 ກໍລະນີ.

3. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດ ວຽກ ມີ 48 ກໍລະນີ.

4. ພະນັກງານລັດ ມີ 23 ກໍລະນີ.

5. ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ/ຄ້າຂາຍ/ທຸລະກິດ ສ່ວນໂຕ ມີ 26 ກໍລະນີ.

6. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 03 ກໍລະນີ.

7. ກໍາມະກອນ ມີ 09 ກໍລະນີ.

8. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 02 ກໍລະນີ.

9. ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ ມີ 08 ກໍລະນີ.

10. ພະນັກງານທະຫານ 11 ກໍລະນີ.

11. ຜູ່ເຖົ້າ: 05 ກໍລະນີ.

12. ເດັກ ມີ 19 ກໍລະນີ.

13. ຫວ່າງງານ ມີ 32 ກໍລະນີ.

14. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 05 ກໍລະນີ.

15. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 204 ກໍລະນີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *