ມື້ນີ້ ນັກຮຽ​ນ-ນັກສຶກສາ​ແລະ ຄູ ຕິດໂຄ ວິ ດ +103 ຄົນ.

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຂອງຜູ້ຕິດໂຄວິດປະຈຳວັນທີ 19/3/2022 ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.​ ຕາມສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ..741 ກໍລະນີ, ເຂົ້າ 01.

1. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ພະນັກງານ | ຄູ ມີ 103 ກໍລະນີ.

2. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ | ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 113 ກໍລະນີ.

3. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ ມີ 92 ກໍລະນີ.

4. ພະນັກງານລັດ ມີ 80 ກໍລະນີ.

5. ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ/ຄ້າຂາຍ/ທຸລະກິດ ສ່ວນໂຕ ມີ 33 ກໍລະນີ.

6. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 16 ກໍລະນີ.

7. ກໍາມະກອນ ມີ 18 ກໍລະນີ.

8. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 20 ກໍລະນີ.

9. ພະນັກງານຂະແຫນງສາທາ ມີ 11 ກໍລະນີ.

10. ສະຖານທູດ/ອົງການ ສປຊ ມີ 08 ກໍລະນີ.

11. ພະນັກງານທະຫານ 11 ກໍລະນີ.

12. ນັກບວດ ມີ 1 ກໍລະນີ ,

13. ຜູ່ເຖົ້າ: 06 ກໍລະນີ.

14. ເດັກ ມີ 26 ກໍລະນີ.

15. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 33 ກໍລະນີ.

16. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 110 ກໍລະນີ.

17. ອາຊີອື່ນໆ ມີ 60 ກໍລະນີ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *