ອ່ານຕາມນີ້ເດີ້ ປິ່ນປົວໂຄວິດຢູ່ເຮືອນຕ້ອງປະຕິບັດແນວໃດ ແຊຕໍ່ໆ.

ກ່ອນການຕັດສິນໃຈວ່າຈະປິ່ນປົວພະຍາດໂຄວິດຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ຢູ່ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງປັດໄຈຕ່າງໆ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນຮູບນີ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ໝາຍເຫດ ໄລຍະການກັກໂຕແມ່ນມີການປ່ຽນແປງ ຈາກ 14 ມື້ ເປັນ 10ມື້ ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີອາການ, ແລະ 10 ມື້ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາການ + 3 ມື້ ພາຍຫລັງເລີ່ມບໍ່ມີອາການແລ້ວ.

ໝາຍເຫດ ໄລຍະການກັກໂຕແມ່ນມີການປ່ຽນແປງ ຈາກ 14 ມື້ ເປັນ 10ມື້ ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີອາການ, ແລະ 10 ມື້ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາການ + 3 ມື້ ພາຍຫລັງເລີ່ມບໍ່ມີອາການແລ້ວ.

ຢ່າລືມໂທຫາ  ສາຍດ່ວນ 164 ເພື່ອແຈ້ງເຈົ້າຫນ້າທີ່ ຖ້າຫາກ ທ່ານ ມີຜົນກວດເປັນບວກ, ຫລື ສາມາດລົງທະບຽນຜ່ານມືຖືໄດ້ໂດຍຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ລິ້ງນີ້.

ມາດຕະການປ້ອງກັນຕົນເອງ.

Lao Times News | Your Time Your News.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.