ຝາກເຕືອນ!ດູແລລູກຫລານກັນດີໆເດີຈ້າວ.

#ຝາກເຕືອນ!ດູແລລູກຫລານກັນດີໆເດີຈ້າວ.

ປ່ອຍປະລະເລີຍໃຫ້ຢູ່ຄົນດຽວ ຫລື ເດີນທາງຄົນດຽວອາດຈະຫລົງທາງໄດ້ ແລະຍ່າງໄປໄດ້ຫລາຍກິໂລ.

ດັ່ງເຄັສນີ້ທີ່ເກີດຂື້ນໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ(ໄທ).

ຊົມຄລິບ.

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.khumkhom.com%2F35773%2F&h=AT01Gd7bSTP40KoOv9upVweOdRwm957kFq9aw9UviMbaDim_kANQYFwxz-caa8es0jxVCf1Nxgmk0AH3OgoeZS40WhIum4qbAI36zcSvWasf99tXzp5bg3x8ymOLqoM83s-k

ທີ່ມາ: ໄລ່ຕາມກະແສຂ່າວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *