ລັດຖະບານໄທມີແຜນຈະຍົກເລີກຄຳສັ່ງໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໃມ.

ລັດຖະບານໄທມີແຜນຈະຍົກເລີກຄຳສັ່ງໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໃມ ເທື່ອລະກ້າວນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດປີນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄທກ່າວໃນວັນທີ17ມີນານີ້ວ່າ,ລັດຖະບານໄທມີແຜນຈະຫັນພະຍາດໂຄວິດ-19ເປັນພະຍາດທ້ອງຖິ່ນນັບແຕ່ເດືອນກໍລະກົດປີນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ເຊິ່ງຈະມີຜົນກະທົບຫຼາຍຕໍ່ມາດຕະການປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມແລະປິ່ນປົວພະຍາດ ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໄທ.

ລັດຖະບານຕ້ອງປັບປຸງຄຳສັ່ງສຳລັບການປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂະບວນການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ.

ໃນນັ້ນ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໃມຢູ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະນັ້ນກໍຈະປ່ຽນແປງ,ຄາດວ່າຮອດເວລານັ້ນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໃມຢູ່ສະຖານທີ່ບາງແຫ່ງ,ສຳລັບສະຖານທີ່ແຫ່ງທຳອິດທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໃມ ແມ່ນສວນສາທາລະນະ.

ໃນວັນທີ7ມີນາຜ່ານມານີ້,ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການພະຍາດຕິດແປດແຫ່ງຊາດໄທໄດ້ ຮັບຮອງເອົາແຜນການຫັນພະຍາດໂຄວິດ-19ເປັນພະຍາດທ້ອງຖິ່ນ.

ໂດຍໄດ້ກຳນົດບາດກ້າວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ,ເພື່ອຫວັງຢາກໃຊ້ເວລາສີ່ເດືອນ ນັບແຕ່ນີ້ຮອດເດືອນກໍລະກົດປີນີ້ ຈະຫັນພະຍາດໂຄວິດ-19ເປັນພະຍາດທ້ອງຖິ່ນ.

#ເຈາະຈີ້ມທຸກເລື່ອງລາວadmin t

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *