ໃຜເດີນທາງເສັ້ນທາງ ເມືອງນານ+ກາສີ ລະມັດລະວັງເເດ່ເດີ ເນື່ອງຈາກເສັ້ນທາງຍຸບ.

ໃຜເດີນທາງເສັ້ນທາງ ເມືອງນານ+ກາສີ ລະມັດລະວັງເເດ່ເດີ ເນື່ອງຈາກເສັ້ນທາງຍຸບ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *