ຊົມເຊີຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດ ກວດຢຶດ ຢ າ ບ້ າ 11.920.000 ເມັດ.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວັນທີ 17 ມີນາ 2022 ນີ້ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ກວດຢຶດ ຢາ ບ້ າ ໄດ້ 11.920.000 ເມັດ 5.960ຖົງ ນໍ້າໜັກ 1.280 ກິໂລກຣາມ.ສ່ວນລາຍລະອຽດຜູ້ຖືກຫາ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະລາຍງານລາຍລະອຽດພາຍຫລັງ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ຢຶດຢາ ບ້ າ ໄດ້ 45 ເປົາ 5.960 ມັດ ເທົາກັບ 11.920.000 ເມັດ ໃນວັນທີ 17/3/2022.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *