ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ນຳຜູ້ມີຄວາມເມດຕາ ທີ່ຈະຮັບລ້ຽງລູກນີ້ໄດ້.

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ນຳຜູ້ມີຄວາມເມດຕາ ທີ່ຈະຮັບລ້ຽງລູກນີ້ໄດ້.

ສະບາຍດີ ພໍ່ເພິ່ນຜູ້ນີ້ມາແຕ່ເມືອງໂຂງ ມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອນຳຜູ້ມີຄວາມເມດຕາ ທີ່ຈະຮັບລ້ຽງລູກນີ້ໄດ້ ເພາະຢາກໄປຫາວຽກເຮັດງານທຳ ຜູ້ເປັນແມ່ແມ່ນໄດ້ຫນີຈາກແລ້ວ.

(ບໍ່ມີພີ່ນ້ອງ ບໍ່ມີດິນ ມີເຮືອນ ຕາມການເລົ່າຂອງເພິ່ນ)

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *