ປະເທດອິນເດຍ ເປັນຜູ້ນຳເຂົ້າອາວຸດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ສະຖາບັນວິໄຈສັນຕິພາບລະຫວ່າງປະເທດສະຕ໊ອກໂຮມ ( SIPRI ) ເປີດເຜີຍວ່າ: ບັນດາປະເທດໃນອາຊີ ແລະ ໂອເຊອານນີ ບາງປະເທດກຳລັງສະສົມອາວຸດເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍອິນເດຍເປັນຜູ້ນຳເຂົ້າອາວຸດອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ, ຂະນະທີ່ຜູ້ສົ່ງອອກລາຍໃຫຍ່ແມ່ນສະຫະລັດອາເມຣິກາ.

ສຳນັກຂ່າວກຽວໂດລາຍງານ ເຊິ່ງເປັນການປຽບທຽບໃນການສັ່ງຊື້ອາວຸດທົ່ວໂລກໃນໄລຍະປີ 2017 – 2021 ທຽບກັບໃນໄລຍະປີ 2011 – 2016 ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນ 10 ປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າອາວຸດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໃນນັ້ນມີ 6 ປະເທດໃນພູມີພາກອາຊີ ແລະ ໂອເຊອານນີ.

ລາຍງານລະບຸວ່າ: ອິນເດຍເປັນປະເທດທີ່ນຳເຂົ້າອາວຸດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກໂດຍກວມເອົາ 11% ຂອງການນຳເຂົ້າອາວຸດທົ່ວພູມີພາກ ແຕ່ການນຳເຂົ້າອາວຸດໂດຍລວມທົ່ວພູມີພາກອາຊີຫຼຸດລົງ 4,7%. ສ່ວນປະເທດຮອງລົງມາທີ່ຕິດ 5 ອັນດັບທຳອິດໄດ້ແກ່ ຊາອຸດິດອາຣັບບີ, ອົດສະຕຣາລີ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ເອຢິບຕາມລຳດັບ.ສ່ວນຍີ່ປຸ່ນ ນຳເຂົ້າອາວຸດເພີ່ມຂຶ້ນ 2,5 ເທົ່າ ຢູ່ອັນດັບ 10 ຂອງໂລກ.

ທັງນີ້, ທະວີບອາຊີ ແລະ ໂອເຊອານນີ ເປັນຜູ້ນຳເຂົ້າອາວຸດຫຼາຍທີ່ສຸດ ກວມເອົາ 43% ຂອງການນຳເຂົ້າອາວຸດທົ່ວໂລກໃນໄລຍະປີ 2017 – 2021 ແລະ ເປັນພູມີພາກທີ່ນຳເຂົ້າອາວຸດຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງໂລກໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາ.

ລາຍງານລະບຸວ່າ: ການຄ້າອາວຸດທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງລວມທັງການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກທົ່ວໂລກ ຫຼຸດລົງ 4,6% ແຕ່ເມື່ອເບິ່ງພາບລວມຂອງການສົ່ງອອກອາວຸດ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຍັງເປັນຜູ້ສົ່ງອອກລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ຄິດເປັນສັດສ່ວນ 39% ຂອງການສົ່ງອອກທົ່ວໂລກ ເພີ່ມຂຶ້ນ 14%, ຮອງລົງມາແມ່ນຣັດເຊຍ ມີຍອດການສົ່ງອອກ ກວມເອົາ 26%. ທັງນີ້, ສະຫະລັດ, ຣັດເຊຍ, ຝຣັ່ງ, ຈີນ ແລະ ເຢຍລະມັນ ເປັນຜູ້ສົ່ງອອກອາວຸດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກກວມເອົາ 3/4 ຂອງການສົ່ງອອກອາວຸດທົ່ວໂລກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.