“ຢ່າເປັນຄົນທີ່ຝັນໃຫ່ຍຂື້ນທຸກມື້ ແຕ່ການກະທຳເທົ່າເດີມ” ຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນ ມັນບໍ່ເຄີຍທໍລະຍົດໃຜ ສູ້ໆ.

ເປັນໂພສທີ່ ເຕືອນສະຕິ ຫຼື ເປັນຄະຕິເຮົາໄດ້ດີເລີຍແຫຼະ ຄື.

“ຢ່າເປັນຄົນທີ່ຝັນໃຫ່ຍຂື້ນທຸກມື້ ແຕ່ການກະທຳເທົ່າເດີມ”

“ຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນ ມັນບໍ່ເຄີຍທໍລະຍົດໃຜ”

ໝາຍຄວາມວ່າຄິດເຮັດຫຍັງກໍວາງແຜນ ແລະ ເຮັດໂລດ ເພື່ອອານາຄົດ, ເພື່ອໂຕເຮົາດ ຄອບຄົວເຮົາ ຕ້ອງດຸໝັ່ນອົດທົນ ເຮັດຊໍ້າໄປຊໍ້າມາ.

ຈາກ: ພໍ່ຄ້າຫຼໍ່

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *