ສອງຜົວເມຍຕົກງານຕັດສິນໃຈພາກັນຍ່າງຕາກຝົນກັບບ້ານເກີດ.

ອີກໜຶ່ງລາວດີໆ ຫຼັງ ເຊດ ສະໄມບັບຟາໂລ ໄດ້ເລົ່າເຫດການຄວາມໜ້າເຫັນໃຈຂອງຄູ່ສາມີພັນລະຍາ ທີ່ພາກັນຍ່າງຢູ່ແຄມຖະໜົນທ່າມກາງສາຍຝົນ.

ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ ຕົນຂັບລົດຜ່ານມາພົບທັງຄູ່ ຍ່າງຄຽງຂ້າງທ່າມກາງພາຍຸຝົນແຮງ ຈຶ່ງຕ້ອງຈອດລົດ ເພື່ອລົງໄປໂອ້ລົມ.

ຈົນໄດ້ຮູ້ວ່າເຂົາກຳລັງຕົກທຸກໄດ້ຍາກຕົກງານຈາກເຄີຍເຮັດວຽກຢູ່ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເງິນຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຈະຍ່າງກັບອີສານ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *