ຈັບໂຈນ ລັກຂ້າຄວາຍປະຊາຊົນ, ທີ່ກຳລັງເອົາຊີ້ນຫລົບຫນີ.

ຈັບໂຈນ ລັກຂ້າຄວາຍປະຊາຊົນ, ທີ່ກຳລັງເອົາຊີ້ນຫລົບຫນີ.

ເຫດເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 .3. 2022.

ທີ່ບ້ານຫ້ວຍຫມາກພິກ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *