ແປກ! ເລກລາວອອກເລກ 2 ທາງທ້າຍຕິດຕໍ່ກັນ 3 ງວດຊ້ອນ.

ແປກ! ເລກລາວອອກເລກ 2 ທາງທ້າຍຕິດຕໍ່ກັນ 3 ງວດຊ້ອນ.

ບັນດາຄໍຫວຍ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມັກຊື້ເລກອາດມີຜູ້ໂຊກດີຖືກເລກ ຫຼື ຖືກລາງວັນ ແລະ ບາງທ່ານກໍບໍ່ຖືກແລ້ວແຕ່ໂຊກລາບຂອງໃຜລາວ ຫຼື ແຕ່ລະທ່ານ, ແຕ່ເມື່ອສັງເກດແລ້ວໃນໜຶ່ງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຫຼື ເລກລາວຈະອອກ 3 ງວດຕໍ່ໜຶ່ງອາທິດນັ້ນ ຄື: ຈະອອກທຸກໆວັນຈັນ, ວັນພຸດ ແລະ ວັນສຸກນັ້ນພົບວ່າແຕ່ລະງວດຈະມີເລກ 2 ຢູ່ທາງທ້າຍຂອງເລກ 6 ໂຕທັງໝົດ ເຊັ່ນ: ງວດປະຈໍາວັນທີ 7.

ມີນາ 2022 ເລກໄດ້ອອກ 754912, ງວດປະຈໍາວັນທີ 9 ມີນາ 2022 ເລກໄດ້ອອກ 044132 ແລະ ງວດປະຈໍາວັນທີ 11 ມີນາ 2022 ນີ້ ເລກໄດ້ອອກ 664382. ການທີ່ອອກເລກໄດ້ອອກເລກທ້າຍທີ່ມີເລກ 2 ຕິດຕໍ່ກັນ 3 ງວດນັ້ນຖືວ່າແປກແຕ່ກໍ່ຈິງ.

ການຂາຍຫວຍແມ່ນຊ່ອງທາງໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານລາວເພື່ອຫາເງິນເຂົ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ເກືອບທຸຸກປະເທດໃນໂລກໄດ້ມີການຂາຍຫວຍ ຊຶ່ງການຊື້ເລກຖືເປັນການສ່ຽງດວງຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຄົນລາວນິຍົມກັນຊື້ຫຼາຍໂດຍສະເພາະພາຍຫຼັງທີ່ມີລາງວັນ ເລກ 6 ໂຕ ໂດຍຊື້ 1.000 ກີບ ເມື່ອຖືກລາງວັນຈະໄດ້ຮັບລາງວັນສູງເຖິງ 400 ລ້ານກີບຊຶ່ງຜົນອອກຫວຍໃນວັນທີ 11 ເມສາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາພົບວ່າຜົນອອກແມ່ນ 664382 (ເລກຫອຍ) ອາດຈະມີຜູ້ໂຊກດີໄດ້ຮັບລາງວັນ 400 ລ້ານກີບ ຫຼື 800 ລ້ານກີບກໍເປັນໄດ້ຖ້າຊື້ 2.000 ກີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *