7 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ອນອາຍຸ 30 !!!

7 ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ກ່ອນອາຍຸ 30 !!!

1. ຊີວິດຄົນເຮົາສັ້ນກວ່າທີ່ຄິດ ຢ່າລໍໃຫ້ຮອດວັນສຸດທ້າຍແລ້ວຈຶ່ງເວົ້າຄຳວ່າ ” ຂໍໂທດ “

2. ທຸກຊ່ວງໄລຍະເວລາແຫ່ງຄວາມຍາກລຳບາກ ຈະແປປ່ຽນເປັນຄວາມ ” ເຂັ້ມແຂງ ” ເມື່ອເຮົາອົດທົນຜ່ານມັນໄປໄດ້.

3. ບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍເຮົາໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ຜູ້ຊ່ວຍທີ່ດີທີ່ສຸດຄື ” ຕົວຂອງເຮົາເອງ “

4. ຢ່າເສຍເວລາອະທິບາຍຕົວເອງໃຫ້ກັບຄົນທີ່ມີ ” ອະຄະຕິ ” ກັບເຮົາ ເພາະຕໍ່ໃຫ້ພະຍາຍາມເທົ່າໃດ ເຂົາກໍ່ບໍ່ຕັດສິນເຮົາດ້ວຍເຫດແລະຜົນ.

5. ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປະກາດໃຫ້ໂລກຮູ້ ໃນທຸກໆສິ່ງທີ່ເຈົ້າກຳລັງເຮັດ ແຕ່ຈົ່ງທຸມເທກຳລັງລົງມືເຮັດໃນຄວາມງຽບຈົນມັນສຳເລັດ ແລ້ວ ” ຄວາມສຳເລັດຈະສົ່ງສຽງແທນເຮົາເອງ “

6. ກິນໃຫ້ໄດ້ນອນໃຫ້ຫຼັບ ບໍ່ວ່າວັນນີ້ຈະພົບເຈີບັນຫາຫຼາຍພຽງໃດກໍ່ຕາມ ສຸດທ້າຍແລ້ວມັນຈະກາຍເປັນພຽງເລື່ອງເລົ່າໃນວັນຂ້າງໜ້າ ຢ່າໄປຄິດຫຍັງຫຼາຍໃຫ້ມັນເມື່ອຍໃຈ ” ພັກແນ່ ອີຫຍັງແນ່ ” ເຕັ້ນລຳໄປຕາມຈັງຫວະຂອງຊີວິດ.

7. ” ຢ່າໄປແຄຣ ” ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເປັນຄົນດີເລີດພຽງໃດກໍ່ຕາມ ທ້າຍສຸດແລ້ວຄົນທີ່ບໍ່ມັກກໍ່ຍັງບໍ່ມັກເຮົາຢູ່ດີ ແລະກໍ່ເຊັ່ນດ່ຽວກັນ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະບໍ່ດີພຽງໃດກໍ່ຕາມຄົນທີ່ມັກກໍ່ຍັງມັກໃນຕົວເຮົາຢູ່ດີ ເພາະໂລກນີ້ບໍ່ມີຄຳວ່າດີຫຼືຊົ່ວ ມີແຕ່ຖືກໃຈແລະບໍ່ຖືກໃຈ ” ຖ້າຖືກໃຈແລ້ວ ຊົ່ວປານໃດກໍ່ວ່າດີ – ຖ້າບໍ່ຖືກໃຈແລ້ວ ດີປານໃດກໍ່ວ່າຊົ່ວ “.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *