ລັດເຊຍໄດ້ຢືດຫ້ອງທົດລອງຊີວະພາບທີ່ມີການສ້າງເຊື້ອພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຂັ້ນເສຍຊີວິດແບບລັບໆອາດເປັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ.

ຕົ້ນກຳເນີດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19ນັ້ນແມ່ນມາຈາກປະເທດທີ່ວ່າມີສິດທິມະນຸດ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕແຕ່ກັບເອົາຊີວິດຂອງຄົນໃນທົ່ວໂລກມາເປັນເດີມພັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ.

ແລະສ້າງຮັ່ງຄູນມີໃຫ້ກັບປະເທດອາເມລິກາຝ່າຍດຽວນີ້ຄືທາດແທ້ຂອງລະບອບທຶນນິຍົມ(ນາຍທຶນ)ທີ່ເຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອຄອບຄົວຂອງນາຍທຶນ.

ອາເມລິກາໄດ້ມີຫ້ອງທົດລອງທີ່ສ້າງເຊື້ອພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຂັ້ນເສຍຊີວິດແບບລັບໆ336ແຫ່ງໃນ30ປະເທດແລະ26ແຫ່ງໃນຢູເຄຣນ ແລະ ອາເມຣິກາອອກທຶນໃຫ້ຢູເຄຣນເພື່ອສ້າງກົນໄກແຜ່ເຊື້ອພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຂັ້ນເສຍຊີວິດແບບລັບໆ.

ລັດເຊຍໄດ້ຢືດຫ້ອງທົດລອງຊີວະພາບທີ່ມີການສ້າງເຊື້ອພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງຂັ້ນເສຍຊີວິດແບບລັບໆໃນຢູເຄຣນແລະຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຫ້ອງທົດລອງດັ່ງກ່າວພົບວ່າ.

ໃນປີ2022ອາເມຣິກາມີແຜນຈະດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າເຊື້ອພະຍາດທີ່ເກີດມາຈາກປະເພດນົກ,ເຈຍ ແລະ ສັດຈຳພວກສັດເລືອຄານໃນຢູເຄຣນ.

ທັງຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ສັດເຫຼົ່ານີ້ຈະມີເຊື້ອພະຍາດອະຫິວາໝູອາຟຣິກກາແລະເຊື້ອໄວຣັດ Anthrax.

ຢູ່ໃນກະໂຕມັນເອງແລະຈຸດປະສົງໃນການທົດລອງແມ່ນເພື່ອສ້າງກົນໄກ ກ່ຽວກັບການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດຮ້າຍແຮງເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດແບບລັບໆ.

ຄວາມຈິງແລ້ວຄວນຂອບໃຈລັດເຊຍດ້ວຍຊ້ຳທີ່ຢືດຫ້ອງທົດລອງຂອງອາເມລິກາທີ່ສ້າງເຊື້ອພະຍາດເພື່ອທຳລາຍຊີວິດຄົນໄປທົ່ວໂລກ.

ແຫຼ່ງ​ທີ່ມາ​ຂອງ​ຂໍ້ມູນ​ນີ້👇👇.

https://www.facebook.com/100074253198471/posts/149057390912700/.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *