ເຕືອນ!ໃຜສວຍໂອກາດກັກຕຸນນ້ຳມັນລະວັງຈະຖືກໂທດຕາມນີ້.

ເຕືອນ!ໃຜສວຍໂອກາດກັກຕຸນນ້ຳມັນລະວັງຈະຖືກໂທດຕາມນີ້.

ຫ້າມຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຕ່າງໆ ສວຍໂອກາດກັກຕຸນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໂດຍເດັດຂາດ ກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເນັ້ນ ຫ້າມ.

ຫ້າມຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຕ່າງໆ ສວຍໂອກາດກັກຕຸນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໂດຍເດັດຂາດ.

ຫາກພົບເຫັນການສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າແມ່ນຈະໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການຕາມກົດໝາຍ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 278 ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ກັກຕຸນ, ຊຸກເຊື່ອງສິນຄ້າໄວ້ໃນວິສາຫະກິດ, ບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານຂອງຕົນ ຫລື ຢູ່ບ່ອນອື່ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມປັ່ນປວນທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

-ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ ແຕ່ 1-4 ປີ.

-ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 10.000.000 ຫາ 50.000.000 ກີບ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂ່າວຮູບພາບລາວພັດທະນາ #ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ #ກົດໝາຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *