ລັດເຊຍໂຈມຕີ ໂຮງໝໍເເມ່ ເເລະ ເດັກໃນເມືອງ ມາຣິອູໂພລ.

_ມື້ວານ ວັນທີ 9 ມີນາ 2022 ລັດເຊຍໂຈມຕີ ໂຮງໝໍເເມ່ ເເລະ ເດັກໃນເມືອງ.

ມາຣິອູໂພລ ທາງພາກຕະເວັນອອກຂອງ ຍູເຄຣນ ເຊິ່ງ ເເຮງລະເບີດໄດ້ສັ່ນສະເທື່ອນໄປຫຼາຍກິໂລເມັດ.

ຜູ້ຮັບບາດເຈັບຈາກເຫດການນີ້ຢ່າງໜ້ອຍ 17 ຄົນ (ເຈົ້າໜ້າທີ່,ຜູ້ປ່ວຍ ເເລະ ລວມໄປເຖິງຜູ້ຍິງທ້ອງອີກດ້ວຍ.

ເຊິ່ງລັດເຊຍເອງກໍພະຍາຍາມອ້າງວ່າ ຍູເຄຣນມາໃຊ້ໂຮງໝໍເເຫ່ງນີ້ເອງທັງທີ່ເປັນຖານທີ່ໝັ້ນທະຫານຂອງລັດເຊຍ.

ເຊິ່ງຄົນທົ່ວໂລກຕ່າງປະຈານລັດເຊຍຢ່າງຮຸນເເຮງ.

ທີ່ມາຂໍ້ມູນ: Poetry of Bitch.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *