ທ່ານ ຈັນທະວົງ ພະມີສິດ ຜູ້ອຳນວຍການຮ້ານຄຳພູວົງ.

ທ່ານ ຈັນທະວົງ ພະມີສິດ ຜູ້ອຳນວຍການຮ້ານຄຳພູວົງ, ຮອງປະທານ ສະມາຄົມຄຳ ເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ອັນຍະມະນີລາວ​ ກ່າວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ:

ຄຳໃນປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ແມ່ນລາຄາທີ່ຮູ້ສຶກວ່າແພງ ເຖິງຈະຂຶ້ນເປັນລາຄາສູງສຸດກໍຕາມ, ຖ້າທຽບໄປອະນາຄົດອີກ 2-3 ປີ ຍັງເຊື້ອວ່າ ຄຳຍັງຈະມີລາຄາສູງຂຶ້ນກວ່ານີ້ອີກຢ່າງມະຫາສານ.​

ເນື່ອງຈາກການພັດທະເສດຖະກິດຂອງໂລກຍັງຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງໂລກ ທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ,​ ບັນຫາສົງຄາມ ແລະ ລາຄານ້ຳມັນສູງຂຶ້ນ,

ຄົນຕ້ອງການຄຳຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄຳຂຸດໄດ້ຈຳກັດ​ ກໍຈະເປັນເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຳມີລາຄາສູງຂຶ້ນ​ ໃນຖານະຄຳເປັນຊັບສິນທີ່ປອດໄພ ແລະ​ ປ້ອງກັນໄພເງິນເງິນເຟີ້ໄດ້ດີ.​

ຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດ​ ການ​ຄ້າ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *