ດ່ວນ ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ດ່ວນ ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ #ໜ້າວຽກ: ຜະລິດແລະແປຮູບຊິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່ລົດ.

ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ:-ເພດຍິງ– ອາຍຸ 18-30 ປີ.

– ລະດັບການສຶກສາຈົບມໍຕົ້ນຂື້ນໄປ– ຜູ້ທີ່ມີນິດໄສລ່າເລີງ,ເປັນຄົນມັກຍີ້ມ ຍີ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ,ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.– ສັນຍາໃນການເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນແມ່ນ 3 ປີ(ສາມາດຕໍ່ໄດ້ອີກ2ປີ+2ປີອີງຕາມເງື່ອນໄຂ)

– ຫນ້າວຽກ:ຜະລິດແລະແປຮູບຊິ້ນສ່ວນອາໄຫຼ່ລົດ.– ເງິນເດືອນພື້ນຖານປະມານ 165,664ເຢນ(ບໍ່ລວມOT)– ໂມງເຮັດວຽກ 8:30-17:30ໂມງ/ພັກວຽກອາທິດ/1ມື້.-ມີສະຫວັດດີການດີຕາມກົດຫມາຍແຮງງານຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.– ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ : ແຂວງໂອສະກ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຫນ້າວຽກແມ່ນສາມາດສອບຖາມເອົາຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ເບີ Whatsapp: 020 23888929

ຫຼື ຈະເຂົ້າມາຂຽນຟອມສະໝັກຢູ່ບໍລິສັດກໍ່ໄດ້.ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫັດສະດີ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.(ຂ້າງຕະຫລາດເຊົ້າຊັອບປິ້ງມໍ)

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:ໂທ: 021 260 588 021 265793 .

* ຜູ້ທີ່ເຄີຍຂຽນຟອມສະຫມັກໄວ້ແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສໍາພາດຖ້າສົນໃຈວຽກນີ້ສາມາດແຈ້ງມາຫາທາງບໍລິສັດໄດ້ເດີ້.

*ເອກະສານທີ່ຕ້ອງເອົາມາຫຼັງຈາກສໍາພາດຜ່ານມີ:

1.ສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ2.ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ3.ສໍາເນົາໃບປະກາດຈົບຊັ້ນ4.ພາດສະປອດ.(ຮັບຟອມສະໝັກຈຳນວນຈໍາກັດ).

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *