ຄວາມຈິງປາກົດແລ້ວ “ໂຣເບີດ” ຍອມຮັບສາລະພາບ ເຮັດສາວແຕງໂມ ຕົກນ້ຳ.

ຊັດເຈນແລ້ວ ຄະດີດາລາສາວ ນັກສະແດງ ແຕງໂມ ນິດາ ພັດຕົກເຮືອເສຍຊີວິດ ໃນແມ່ນໍ້າເຈົ້າພະຍາ.

ຈາກການຖະແຫລງຄວາມຄືບໜ້າຄະດີ ທ້າວ ໄພບູນ ຕີການຈະນານັນ ຫຼື ໂຣເບີດ 1 ໃນ 5 ຄຢນເທິງເຮືອ ຍອມຮັບສາລະພາບແລ້ວ ວ່າຂັບເຮືອບໍ່ເປັນ ແຕ່ຢາກລອງຂັບເຮືອ.

ເຮັດໃຫ້ມີຈັງຫວະທີ່ເຮືອກະຊາກ ຂະນະໃຊ້ຄວາມໄວ ຈົນເຮັດໃຫ້ສາວແຕງໂມ ນິດາພັດຕົກເຮືອ ບໍລິເວນກາບຊ້າຍດ້ານລຸ່ມ ພາຍຫຼັງເຮັດທຸລະສ່ວນຕົວ ແລະ ພະຍາຍາມລຸກຂຶ້ນມາ.

LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit VKontakte Share via Email.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *