ລ່າສຸດ ຣັດເຊຍປະກາດເງື່ອນໄຂຢຸດສົງຄາມ ຢູເຄຣນ.

ລ່າສຸດ ຣັດເຊຍປະກາດເງື່ອນໄຂຢຸດສົງຄາມ ຢູເຄຣນ.

1. ແກ້ໄຂລັດຖະທໍາມະນູນ ເພື່ອຢຶນຢັນຢູເຄຣນ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມໃດ (ໝາຍເຖິິງ NATO, EU)

2. ຮັບຮອງໄຄເມຍ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຣັດເຊຍ.

3. ຮັບຮອງແຄວ້ນທາງຕະເວັນອອກເປັນອິດສະຫຼະ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *