ແບບນີ້ກະມີ ຄົນສະໃໝນີ້ ງາມແຕ່ພາຍນອກ ທາງໃນເປັນໝາກເດື່ອ.

…ຄົນເຮົາໜ້າບໍ່ຮູ້ໃຈແທ້ໆ ຄົນສະໃໝນີ້ ງາມແຕ່ພາຍນອກ ທາງໃນເປັນໝາກເດື່ອ.

ຫາກິນງ່າຍເນາະຢູ່ປາກເຊຕະຫລາດເຊົ້າໃນເມືອງ ລັກເຄື່ອງຮ້ານອ້າຍຂ້ອຍ#ແຊ່ໄປ.

ເບິ່ງ​ຄຣິບທີ1 ໄດ້​ທີ່​ລິ້ງດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ເບິ່ງ​ຄຣິບທີ2 ໄດ້​ທີ່​ລິ້ງດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ທີ່ມາ​ຂອງ​ຂໍ້ມູນ.

https://www.facebook.com/100832009018668/posts/151139460654589/.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *