ມີລູກ 6 ຄົນແຕ່ບໍ່ເຄີຍມາດູແລເບິ່ງແຍງ ຕ້ອງມານັ່ງເປົ່າແຄນຫາລ້ຽງຊີບ.

ມີລູກ 6 ຄົນແຕ່ບໍ່ເຄີຍມາດູແລເບິ່ງແຍງ ຕ້ອງມານັ່ງເປົ່າແຄນຫາລ້ຽງຊີບ2 ຕູ້ທີ່ນັ່ງເປົ່າແຄນ ຢູ່ຕະຫຼາດສົດ ສອງເຖົ້າແກ່ຄູ່ຊີວິດ.

ເດີນທາງຈາກ ຫ້ວຍທາເລງໂດຍລົດໄຟ.ມາເປົ່າແຄນຢູ່ບ່ອນຕ່າງໆ, ຫວັງວ່າຈະເອົາເງິນໄປລ້ຽງຊີບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່,

ແມ່ຕູ້ເວົ້າວ່າ ພໍ່ຕູ້ຖືກໃບອ້ອຍ.ບາດຈົນຕາບອດເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ຊີວິດຍາມເຖົ້າ.

ພໍ່​ຕູ້​ແມ່​ຕູ້​ຕ້ອງ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ຄື​ກັບ​ຄວາມ​ອຶດຢາກພໍ່​ຕູ້​ແມ່​ຕູ້​ມີ​ລູກ 6 ຄົນ, ແຕ່​ທັງ​ຫມົດ​ແມ່ນ​ແຍກຍາຍ ໄປໃຊ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າເອງ…

ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ກັບຄືນໄປດູແລພໍ່ແມ່ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີເງິນຄືກັນ.

ຫົວອົກຄົນເປັນພໍ່ແມ່ກໍຂ້ອຍບໍ່ຢາກລົບກວນລູກໆ.

ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບຊີວິດໃນຍາມອາຍຸຫຼາຍ​ເປັນ​ອາຊີບ​ທີ່​ຊື່ສັດ ​ແລະ ບໍ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ ​ແລະ ບໍ່​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ຕໍ່​ສັງຄົມ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *