ພໍ່ສອນລູກ ຜູ້ຊາຍ 8 ຂີ້ນີ້ ຢ່າເອົາມາເປັນຜົວເດີ້ ອ່ານເບີ່ງ.

ຜູ້ຍິງເຮົາມີສິດເລືອກຕອນທີ່ຍັງເລືອກໄດ້ ແບບນີ້ເດີ້ ຖ້າເລືອກໄດ້ ແມ່ນຢ່າເລືອກເອົາຜູ້ຊາຍ 8 ຂີ້ ຫຼື 8 ຂໍ້ານີ້ມາເປັນຜົວ ຫຼື ພໍ່ຂອງລູກເດັດຂາດ1 ຂີ້ຄ້ານ ໜັກບໍ່ເອົາ, ເບົາບໍ່ສູ້ ເອົາແລ້ວລູກຈະທຸກ.

2 ຂີ້ຕົວະ ລູກຈະຫາຄວາມຈິງບໍ່ໄດ້ເລີຍ.

3 ຂີ້ພະນັນ ລູກຈະບໍ່ມີເຮືອນທີ່ຈະຢູ່ອາໄສ.

4 ຂີ້ຢາ ອະນາຄົດມຸ່ນທະລາຍ.

5 ຂີ້ເມົາ ຄອບຄົວວຸ້ນວາຍ ຈິບຫາຍ.

6 ຂີ້ໂມໄຫ ລູກ ແລະ ເຂົາຈະຕົກຕໍ່າ.

7 ຂີ້ອວດ ລູກຈະພົບ ແຕ່ຄວ່ມປະສົງຮ້າຍ.

8 ຂີ່ຖີ່ ບໍ່ມີແມ້ແຕ່ພີ່ນ້ອງ ມິດສະຫາຍ.

Lao Times News | Your Time Your News.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *