ສົງຄາມເຖີ່ງວ່າມັນຈະໂຫດຮ້າຍ ແຕ່ນ້ຳໃຈເພືອນມະນຸດດ້ວຍກັນກໍ່ຍັງມີຢູ່ໃນໂລກນີ້.

ສົງຄາມເຖີ່ງວ່າມັນຈະໂຫດຮ້າຍ ແຕ່ນ້ຳໃຈເພືອນມະນຸດດ້ວຍກັນກໍ່ຍັງມີຢູ່ໃນໂລກນີ້.

ທະຫານຣັດເຊຍຖືກຈັບໃນຍູເຄນ ຊາວຍູເຄນແບ່ງອາຫານໃຫ້ກີນ.

ໜ້າສົງສານ ນັກທະຫານນັກຣົບທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງເສຍສະຫຼະຖີ້ມລູກຖີ້ມເມຍ, ຖີ້ມພໍ່ແມ່ແລ້ວກ່າວສູ່ສະໜາມຣົບ ອົດກິນ, ອົດຫຼັບອົດນອນ.

ບາງຄົນໂຊກຮ້າຍ ຈາກລາໂລກໄປຕະຫຼອດການ.

ແອັດເຫັນແລ້ວນໍ້າຕາໄຫຼຕາມ ກິນໄປຮ້ອງໄຫ້ໄປ.

ຊົມຄຼິບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *