ຂ່າວດີ ຮັບແມ່ບ້ານ.

ຮັບແມ່ບ້ານເງິນເດືອນພື້ນຖານ.

1,900,000₭ ມີເງີນຂະຫຍັນ 200,000ລວມເປັນ 2,100,000₭ ຖ້າມາວຽກເປັນປະຈຳບໍ່ຂາດວຽກ.

ສະຖານທີ່ຢູ່ບ້ານໂພນພະເນົາ.ເວລລາເຮັດວຽກ8-5ໂມງ ວັນຈັນຫາວັນເສົາ02077259875

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *