ເຄີຍໄປລະ! ພູພຣະດ່າງ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ.

ການເດີນທາງ ໄປ-ກັບ ພູພຣະດ່າງ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ.

ພູພຣະດ່າງແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ເມືອງທູລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ຄວາມສູງຂອງພູແມ່ນປະມານ 1.500m, ສ່ວນວິວທີ່ຢູ່ເທິງພູແມ່ນເຮົາສາມາດເຫັນຫຼາຍໜ່ວຍພູ, ອ່າງນ້ຳງື່ມ ລວມເຖິງດອນທີ່ຢູ່ອ່າງນ້ຳງື່ມດ້ວຍ.

ເຮົາເດີນທາງດ້ວຍການໄປຂຶ້ນເຮືອປະຊາຊົນຢູ່ແດນສະຫວັນ ແລ້ວລຽບຕາມຕີນພູເກົ້ານາງໄປເລີຍ ໃຊ້ເວລາປະມານ 20ນາທີເປັນການເດີນທາງ ໄປ-ກັບ ເລີ່ມຍ່າງທີ່ 7:15 AM – 5:43 PM ຮອດຈຸດເຮືອຈອດ (ໃນນີ້ແມ່ນລວມທຸກຢ່າງລະຫວ່າງທາງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການພັກຜ່ອນຕາມທາງປະມານ 5 ຫຼື 10ນາທີບໍ່ເກີນ ແລ້ວແຕ່ບາງຈຸດທີ່ພັກ.

ເຊິ່ງພວກເຮົາບໍ່ພັກຫຼາຍຕາມຜູ້ນຳທາງເພິ່ນໄດ້ກ່າວໄວ້, ພັກກິນເຂົ້າ ກ່ອນທີ່ຈະຂຶ້ນຍອດພູປະມານ 1ຊົ່ວໂມງປາຍໜ້ອຍໜຶ່ງ, ພັກຊົມວິວຢູ່ຍອດພູປະມານ 50ນາທີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮົາກໍເດີນທາງກັບ ໂດຍການປ່ຽນເສັ້ນທາງ ພວກເຮົາກັບທາງປ່າຕົ້ນຟອຍເລີ່ມລົງປະມານ 2:10 PM ຮອດຈຸດເຮືອຈອດ 5:43 PM ທີ່ໃຊ້ເວລາປະມານ 3ຊົ່ວໂມງປາຍຫຼາຍຢູ່).

ທີ່ສຳຄັນຢາກຝາກຄົນທີ່ໄປ ໃຫ້ຮັກສາຄວາມສະອາດຊ່ວຍກັນເດີ້ ເພາະຍັງເຫັນຕຸກນ້ຳ, ຖົງເຂົ້າໜົມຢູ່ຈາກ: ທ່ຽວທົ່ວທີບ – Wayfaring.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *