ສາວພອນ ບອກຊິເຮັດໃຫ້ເຮືອນບໍ່ມີເງິນ FC ວ່າແນວໃດ ພ້ອມໂອນບໍ່.

ສາວພອນ ບອກຊິເຮັດໃຫ້ເຮືອນບໍ່ມີເງິນ FC ວ່າແນວໃດ.

ອີກໜຶ່ງໂພສ ພ້ອມຮູບພາບເສົາເຮືອນ.

ທີ່ສາວພອນໂພສ ວ່າ ຊິເຮັດໃຫ້ເຮືອນບໍ່ມີເງິນ ໃຜຈະຊ່ວຍໂອນໂລດ.

ຫຼັງເອົາຜົວສ້າງຄອບຄົວ ກໍມີຮູບຄູ່ , ຫວານແວ່ວ ອອກມາໃຫ້ຊົມເລີຍໆ.

Copyright | ຄຳຄົມສອນໃຈ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *