ສາທຸ🙏🙏🙏ໂຊກໂຊກ ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍສຸກຂະພາບແຂງແຮງ ເຈັບຢ່າໄດ້ໄຂ້ຢ່າມີ.

ສາທຸ🙏🙏🙏ໂຊກໂຊກ ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍສຸກຂະພາບແຂງແຮງ ເຈັບຢ່າໄດ້ໄຂ້ຢ່າມີ ການງານຮຸ່ງເຮືອງ ເຮັງໆລວຍໆ ສາທຸ🙏🙏🙏

ຂໍໃຫ້ປາສະຈາກໂລກໄຂໄພພິບາດຄັ້ງນີ້ ຂໍໃຫ້ຄອບຄົວຢູ່ເຢັນເປັນສຸກໝົດທຸກຄົນ.

ຂໍໃຫ້ຜ່ານວິດໄວໆເດີສາທຸ🙏🙏🙏

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *