ອອກຄືເປັນແບບນີ້ໃຜຖືກໃຜຜິດບອກແນ

ອອກຄືເປັນແບບນີ້ໃຜຖືກໃຜຜິດບອກແນ

ເມື່ອເອົາມາປຽບທຽບຕອນໄລສົດກັບຕອນຂຽນຜົນອອກ

…..

ຄືເປັນແບບນີ້ໃຜຖືກໃຜຜິດບອກແນ😆😆😆

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *