ຍອມປັບປຸງໂຕເອງ ຊາຍທີ່ທຳຮ້າຍກາຍຍິງ​ ຍອມຮັບ​ຜິດແລ້ວ

ຍອມປັບປຸງໂຕເອງ ຊາຍທີ່ທຳຮ້າຍກາຍຍິງທີ່ເປັນກະແສໃນໂລກໂຊຊ່ຽວທີ່ຜ່ານມາ

ຜູ້ກະທຳຜິດ ທ້າວ ແຂກ ລາວໄດ້ຍອມຮັບຜິດ ແລະ ພ້ອມປັບປຸງແກ້ໄຂຕົນເອງ ຜູກຂໍ່ຕໍແຂນຕໍ່ແຟນຂອງລາວແລ້ວ

ຫວັງວ່າສັງຄົມຈະໃຫ້ອະໄພລາວ ລາວມາຫາຂ້ອຍ ( ເລ້ ) ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈຜິດວ່າແມ່ນຂ້ອຍເປັນຜູ້ກະທຳຜິດ ຝາກແຊໃຫ້ແນ່.ທີ່: Honley Baramixay

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *