ແຈ້ງການ…!!! ຈາກ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເລື່ອງ: ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ນຳໃຊ້ແຮງງານລາວ.

ແຈ້ງການ: ເຖິງອຳນວຍການບໍລິສັດ, ນັກທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ພາຍ ຂສພຄ.

ເລື່ອງ: ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ນຳໃຊ້ແຮງງານໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ນຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ແຮງງານຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສ ປປ ລາວ ແລະ.

ຮັບປະກັນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາບໍລິສັດ, ຜູ້ປະກອບການ ໄດ້ດຳເນີນວຽກງານຢ່າງສະດວກ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້ແຮງງານກໍ່ຄືຜູ້ອອກແຮງງານຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ.

ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະກັນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບກົດໝາຍ. ເຊີ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

..

..

ທີ່ມາ:ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *