22 ມາລະຍາດສາກົນເພື່ອເປັນຄົນທີ່ມີສະເໜ່ ແລະ ໜ້າຄົບຫາ

22 ມາລະຍາດສາກົນເພື່ອເປັນຄົນທີ່ມີສະເໜ່ ແລະ ໜ້າຄົບຫາ

1. ຢ່າໂທຫາໃຜເກີນສອງຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ (ຖ້າເຂົາບໍ່ຮັບສາຍໃຫ້ຄິດວ່າເຂົາກຳລັງຄາວຽກຢູ່)

2. ຖ້າຢືມເງິນ ຫຼື ສິ່ງຂອງ ຂອງຄົນອື່ນມາຕ້ອງເອົາໄປສົ່ງຄືນເຂົາ (ຖ້າສົ່ງຄືນກ່ອນເຂົາຈະມາທວງຍິ່ງເປັນການດີ) ເພາະມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົ້າເປັນຄົນຊື່ສັດ

3. ຖ້າມີຄົນມາລ້ຽງອາຫານຕອນກາງເວັນ ຫຼື ອາຫານຕອນກາງຄືນ ຢ່າສັ່ງເມນູທີ່ມັນແພງເກີນໄປ

4. ຢ່າຖາມ ຄຳຖາມທີ່ບໍ່ຄວນຖາມ ເຊັ່ນ: ຍັງບໍ່ແຕ່ງງານເທື່ອຫວາ ? ເປັນຫຍັງຄືຍັງບໍ່ມີລູກ ? ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ຊື້ບ້ານ ? ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ຊື້ລົດ ? (ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມັນເປັນເລື່ອງສ່ວນຕົວ)

5. ເປີດປະຕູເພື່ອໃຫ້ຄົນເດີນຕາມຫຼັງເຂົ້າມານຳ ບໍ່ຕ້ອງສົນວ່າຈະເປັນຜູ້ຍິງ ຫຼື ຜູ້ຊາຍ ເພາະມັນເປັນມາລະຍາດໃນການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ອື່ນໃນທີ່ສາທາລະນະ

6. ຖ້າຂື້ນແທັກຊີໄປກັບໃຜ ແລ້ວຄັ້ງນີ້ເຂົາເປັນຄົນຈ່າຍເງິນໃຫ້ ຄັ້ງຕໍ່ໄປເຈົ້າກໍ່ຄວນຈະເປັນຄົນຈ່າຍກັບຄືນເຊັ່ນກັນ

7. ເຄົາລົບຄວາມເຫັນຕ່າງຂອງກັນແລະກັນ ເພາະບາງຄັ້ງເຈົ້າອາດເຫັນເປັນເລກ 6 ແຕ່ອີກຄົນອາດເຫັນເປັນເລກ 9 (ແລະຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສອງ ອາດເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກໍ່ເປັນໄດ້)

8. ເວລາຄົນອື່ນເວົ້າ ຢ່າຂັດຈັງຫວະ ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໄດ້ເວົ້າອອກມາ ໜ້າທີ່ຂອງເຮົາຄືເລືອກຟັງໃນສິ່ງທີ່ຄວນຟັງນາ

9. ຖ້າໄປຢອກໃຜແລ້ວເຂົາບໍ່ມັກ ກໍ່ບໍ່ຄວນໄປຢອກອີກ

10. ຖ້າເວລາມີຄົນມາຊ່ວຍ ເຈົ້າຢ່າລືມເວົ້າຄຳວ່າ “ຂອບໃຈ”

11. ຊື່ນຊົມຄົນຕໍ່ໜ້າໃນສາທະລະນະໄດ້ ແຕ່ຖ້າຈະວິຈານໃຜໃຫ້ໄປເວົ້າສອງຕໍ່ສອງ

12. ຢ່າໄປຖາມນ້ຳໜັກຂອງໃຜ ແຕ່ໃຫ້ບອກເຂົາວ່າເບິ່ງແລ້ວດູດີຂື້ນ (ຖ້າເຂົາຍາກລົມເລື່ອງລົດນ້ຳໜັກເຂົາຈະເວົ້າເອງ)

13. ຖ້າໃຜເອົາຮູບຢູ່ໃນໂທລະສັບໃຫ້ເບິ່ງ ຢ່າປັດໜ້າຈໍຂື້ນ ຫຼືລົງ ເພາະເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າມີຮູບຫຍັງແດ່ທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ (ມັນເປັນການເສຍມາລະຍາດສຸດໆ)

14. ຖ້າເພື່ອນຮ່ວມງານບອກວ່າ ມື້ນີ້ໝໍນັດໄປກວດ ບໍ່ຄວນຖາມວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໄປກວດ ແຕ່ໃຫ້ບອກວ່າຂໍໃຫ້ສະບາຍດີເດີ ຢ່າກົດດັນໃຫ້ເຂົາຕ້ອງບອກວ່າເຈັບປ່ວຍຍ້ອນຫຍັງ ຖ້າເຂົາຢາກໃຫ້ເຮົາຮູ້ເຂົາຈະບອກເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖາມ

15. ປະຕິບັດກັບແມ່ບ້ານດ້ວຍຄວາມສຸພາບໃຫ້ກຽດ ເໝືອນກັບປະຕິບັດນຳກັບ CEO ເພາະບໍ່ມີໃຜຮູ້ສຶກດີ ຖ້າເຫັນເຈົ້າບໍ່ສຸພາບ ຫຼືດູຖູກຄົນອື່ນ ແຕ່ເຂົາຈະຊື່ນຊົມເຈົ້າ ຖ້າເຂົາເຫັນເຈົ້າປະຕິບັດຕໍ່ຄົນອື່ນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ

16. ຖ້າມີຄົນກຳລັງເວົ້ານຳ ຢ່າເອົາແຕ່ກົ້ມໜ້າເບິ່ງໂທລະສັບ ເພາະເປັນການເສຍມາລະຍາດຫຼາຍ

17. ຢ່າໄປແນະນຳຫຍັງໃຜ ຖ້າເຂົາບໍ່ໄດ້ຖາມ

18. ຖ້າບໍ່ໄດ້ເຈິໃຜມາຫຼາຍປີ ແຕ່ກັບມາເຈິກັນອີກ ຢ່າຖາມຫາເລື່ອງອາຍຸ ແລະ ເງິນເດືອນ

19. ຢ່າໄປຫຍຸ້ງເລື່ອງຄົນອື່ນ ຖ້າບໍ່ມີເລື່ອງຫຍັງທີ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບເຮົາ

20. ຄວນປົດແວ່ນກັນແດດອອກ ກ່ອນຈະເວົ້າກັບຄົນອື່ນກາງແຈ້ງ ເພາະມັນເປັນການໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະການສົບຕາກໍ່ມີຄ່າພໍໆກັນກັບຄຳເວົ້າ

21.ບໍ່ຄວນເວົ້າເຖິງຄວາມລຳລວຍຂອງໃຜຕໍ່ໜ້າຄົນທີ່ຂາດເຂີນ ແລະຢ່າເວົ້າເຖິງລູກໆຂອງເຈົ້າຕໍ່ໜ້າຄົນທີ່ຢາກມີລູກແຕ່ບໍ່ມີ

22.ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຂໍ້ມູນດີໆ ຢ່າລືມເວົ້າວ່າ “ຂອບໃຈສຳລັບຂໍ້ມູນດີໆ”

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *