ຕ້ອງການ​ໂຊເຟີລົດ​(ດວ່ນ​ໆ)

ບໍລິສັດ​ ຊິໂດໄຮ່ໂດ​ເລກ​10​ຈຳກັດ*ຕ້ອງການ​ໂຊເຟີລົດ​(ດວ່ນ​ໆ)

1.ລົດຈົກ​ຈຳນວນ​4ຄົນ​ເງິນເດືອນ​:4-5-5000.000​ກີບ
2.ລົດນ້ອຍ​(ລິໂວ້)​.1ຄົນ​ເງິນ​ເດືອນ​:2-4-3000.000ກີບ

ຕ້ອງ​ມີປະສົບການ​ຢາງ​ຫ​ນ່​ອຍ​4-5​ປີ​(ຕ້ອງຂັບລົດເກັ່ງ)
ຕ້ອງມີ​ໃບ​ສັກ​ຢາ​ຄົບ​3ເຂັມ
ຕ້ອງ​ມີ​ໃບຂັບຂີ່​BC.. (ອາຍຸບໍ່ເກີນ47ປີ)​

-ທາງບໍລິສັດ​ມີທີ່ພັກແລະເຂົ້າກິນ3ຄາບ.​ກອ່ນຊິໄປເຮັດວຽກຕ້ອງມາກັກໂຕທີ່ບໍລິສັດກອ່ນ1ອາທິດ

ສະຖານ​ທີ່ເຮັດວຽກ​ແມ່ນຢູ່​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ ເມືອງກະລືມ​ແຂວງເຊກອງ​*
ສົນໃຈ​ເບີໂທ​:ທ້າວ​ອາຈັງ​020 5599 1856
ທ້າວ​ອາຢົງ​020 5727 4048

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.