ສຸດຍອດຫລາຍ ພີ່ນ້ອງລາວເຮົາ

ປົກກະຕິມັກຈະເຫັນແຕ່ແຕ່ງງານເທື່ອລະຄູ່ບາດນີ້ເຈີມາ2ຄູ່ໃນງານດຽວ

ກໍຖືວ່າແປກພໍສົມຄວນ ເພາະບໍ່ເຄີມຄຸ່ນຕາກັບພິທີວິວາ2ຄູ່ໃນງານດຽວກັນຈັກເທື່ອຫອມແກ້ມກະຫອມເປັນຄູ່,

ຟ້ອນເປັນຄູ່ໄປພ້ອມ ຫນ້າຮັກສຸດໆເລີຍຈັງໃດກາຍິນດີນຳທັງສອງຝ່າຍເດີເປັນຜົວທິບເມຍແກ້ວເດີລູກເຕັມບ້ານຫລານເຕັມເມື່ອງເດີພີ່ນ້ອງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.