ແຈ້ງການ ເຖິງຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ! ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ໃຕ້

ແຈ້ງການ ເຖິງຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ! ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ ກິໂລແມັດ ທີ 71 ບ້ານໄຊສະຫວ່າງ ເມືອງ ທ່າພະບາດ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຫາ ກລມ ທີ 249 ບ້ານນາລຽງ ເມືອງ ປາກກະດິງ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານກໍ່ສ້າງຢູ່,

ຜ່ານການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງເຈົ້າໜ້າທີເຫັນວ່າ ຍັງມີຫລາຍຄົນ ທີ່ຍັງບໍ່ ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຈາລະຈອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາປ້າຍເຕືອນຕ່າງໆ ຕາມເສັ້ນທາງທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ ໂດຍສະເພາະ ຄວາມໄວຂອງການຂັບຂີ່ຍັງສູງ ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຕໍ່ຄວາມປວດໄພ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ

ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່

ມີສະຕິຂັບຂີ່ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມປ້າຍສັນຍານເຕືອນຕ່າງໆ ທີ່ຕິດໃສ່ຕາມເສັ້ນທາງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ທີ່ມາ: ຫ້ອງວ່າການ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *