ດ່ວນລົດທີ່ບໍ່ຕິດປ້າຍທະບຽນຈະຖືກປັບໃໝ

ດ່ວນລົດທີ່ບໍ່ຕິດປ້າຍທະບຽນຈະຖືກປັບໃໝ

ຮຽນຮູ້ກົດໝາຍ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ .

ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ, ເດືອນກຸມພາ 2022 ທີ່ສປປລາວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *