ຄືບໜ້າຢ່າງໄວ! ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດໃໝ່ ສີພັນດອນ.

ຄືບໜ້າຢ່າງໄວ! ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດໃໝ່ ສີພັນດອນ.

Lao National Radio ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຂດສີພັນດອນໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນກາງປີ 2018 ມາຮອດປັດຈຸບັນການພັດທະນາໃຊ້ເວລາມີພຽງແຕ່ສາມປີກວ່າ ເຮັດໃຫ້ເຂດດັງກ່າວ

ມີການປ່ຽນແປງໄປສູ່ຄວາມຈະເລີນ ໂດນສະເພາະແມ່ນຜົນສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງໂຮງແຮມເມສ໌ເວດອນ(ລາວ) ແລະ ເສັ້ນທາງຄອນກຼີດອ້ອມດອນໂຂງ ຍາວ 43.5 ກິໂລແມັດ.

ການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ ສີທັນດອນ ຍັງມີຄວາມຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການສ້າງສະຫວັດດີການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມເຊັ່ນ: ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍດ້ານເສດຖະກິດ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ການສຶກສາ, ການປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ສ່ວນສຳລັບປີ 2022 ຈະມີການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ ໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄື ທົດແທນຄືນທີ່ດິນ ເນື້ອທີ່ 1000 ເຮັກຕາ, ສ້າງບ້ານຈັດສັນ, ມີການພັດທະນາເຂດຮ່ວມມືສາທິດດ້ານກະສິກໍາ, ສືບຕໍ່ສ້າງກັນເຈື່ອນແມ່ນນໍ້າຂອງ, ປັບປຸງເຂດທ່ອງທ່ຽວນໍ້າຕົກຄອນພະເພັງ ແລະ ເລີ່ມມີການກໍ່ສ້າງໂຮງແຮມຮູບແຄນຄູ່ ທີ່ສູງ 238 ແມັດ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: https://bit.ly/3GIqfDr

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *