ໄທ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນບໍ່ຮອດ 1 ບາດເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງປັບຂຶ້ນຫຼາຍແທ້?

ໄທ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນບໍ່ຮອດ 1 ບາດເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງປັບຂຶ້ນຫຼາຍແທ້?

ສຳນັກຂ່າວຂອງໄທພີບີເອສ ໄດ້ໂພສ ການປັບລາຄານຳ້ມັນ,

ປັບຂຶ້ນ 0.5 ບາດ ເປັນເງິນກີບແມ່ນປະມານ 174.62 ກີບ.

ທ່ານຄິດວ່າ ການຄິດໄລ່ປັບລາຄານຳ້ມັນ ຂອງລາວ ແລະ ຂອງໄທ

ມີວິທີການແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? ເປັນຫຍັງຂອງລາວ ຈຶ່ງປັບຫຼາຍກວ່າຫຼາຍເທົ່າ?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *