ບໍ່ໄດ້ໂທດໃຜແຕ່ຂໍຖາມແມ່ຄ້າຜູ້ຮູ້ແດ່ມັນຖືກບໍ່ຝາກສະຕໍເບີລີ່ໃສ່ແກັດໂຟມ

ບໍ່ໄດ້ໂທດໃຜແຕ່ຂໍຖາມແມ່ຄ້າຜູ້ຮູ້ແດ່ມັນຖືກບໍ່ຝາກສະຕໍເບີລີ່ໃສ່ແກັດໂຟມ

ບໍ່ໃສ່ເຈ້ຍຮອງບໍ່ໃສ່ໃບໄມ່ຫລືກັນກະແທກໃຫ້ເລີຍບໍ່ຮູ້ວ່າຂະເຈົ້າໃສ່ນໍ້າກ້ອນປະຄົບໃຫ້ບໍ່

ໜ່ວຍນ້ອຍໆອ່ອນໆບໍ່ຕົງປົກແພັກສິນຄ້າແນວນີ້ອິກຖ້າວ່າມັນສຸກຈົນເນົ່າກະພໍວ່າ

ອັນນີ້ຍັງຂາວໆແຕ່ເນົ່າໝົດ ຂົນສົ່ງກະຮອດຊ້າເກີນກຳນົດແນວນີ້ໃຜສິຮັບຜິດຊອບ

ຫຼືຕ້ອງເສຍເງິນເສຍເວລາໄປລາລ້າ(ຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການ)

ທີມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.