ຕ້ອງກາຍເປັນແມ່ຫມ້າຍ ຜົວຖີ້ມໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ໃຫ້ລ້ຽງລູກຢູ່ຄົນດຽວ.

ຕ້ອງກາຍເປັນແມ່ຫມ້າຍ ຜົວຖີ້ມໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ໃຫ້ລ້ຽງລູກຢູ່ຄົນດຽວ.

ມີເຮືອນຢູ່ໃນໝູບ້ານ ເປັນ​ເລື່ອງ​ລາວ​ຊີວິດ​ຂອງ​ແມ່​ໝ້າຍ​ທີ່​ມີ​ລູກ 2 ຄົນ​ທີ່​ຜົວ​ປະຖິ້ມ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໄທ​ເປັນ​ເວລາ 4 ປີ​ກວ່າ ​ແລະ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ສັນຍານ​ທີ່​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ມາ.

ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ ຊື່ ນາງ ພອນມະນີ ອາຍຸ 25 ປີ ຕ້ອງໄດ້ມາເປັນແມ່ໝ້າຍ. ເພາະ​ລາວ​ໄດ້​ແຍກ​ຈາກ​ອະດີດ​ຜົວ​ມາ​ ແຕ່ຕອນລູກ​ໄດ້ 1 ເດືອນ.

ເປັນເສັ້ນທາງທີ່ຜູ້ເປັນຜົວອ້າງວ່າໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ເພື່ອຫາເງິນລ້ຽງລູກຂອງເມຍ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຫາຍໄປເລີຍ.

ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຕໍ່ໃດໆ.ຈຶ່ງຕ້ອງ​ເປັນ​ຜູ້​ລ້ຽງຄົນດຽວ ​ໃນ​ເຮືອນ​ໄມ້​ເກົ່າ​ນີ້​ ລາວຍັງໂຊກດີທີ່ມີເອື້ອຍຢູ່ຂ້າງໆ ທີ່ມາເບິ່ງຊ່ວຍ.

ລາວເປີດເຜີຍວ່າ ຖ້າມີຄົນເຂົ້າໃຈ ຍອມຮັບວ່າລາວມີລູກ ແລະ ຮັກລູກຂອງຕົນເອງ, ລາວພ້ອມທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່.ຍາກໃຫ້ເບິ່ງດີໆ ເພາະຢ້ານຈະເກີດຂຶ້ນອີກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *