ຂໍ້ຄິດຄະຕິເສດຖີ ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຄິດ

ສົມໝຸດວ່າມີເງີນຢູ່ 300,000ບາດ ຖ້າເຮົາເອົາໄປດາວລົດ1ຄັນ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຜ່ອນທຸກໆເດືອນ 8000- 10,000/ເດືອນ ເປັນເວລາ 4-5ປີ

(ເຂົ້າເອີ້ນວ່າໜີ້ສີນ).ແຕ່ຖ້າເຮົາເອົາເງີນ 300,000ບາດ ໄປຊື້ງົວ ເຮົາຈະໄດ້ປະມານ 7-10ຕົວ ແລະທຸກໆປີເຮົາຈະໄດ້ລູກງົວເພີ່ມຂື້ນ 5-10ຕົວ (ອັນນີ້ເຂົາເອີ້ນຊັບສີນ).

ແລະຖ້າປຽບເວລາອີກ 5ປີ ຄ່ອຍຂາຍລູກງົວແລ້ວມາຊື້ລົດ ເຮົາກໍຈະມີທັງງົວ ແລະ ລົດ ໃນເງີນທືນກ້ອນດຽວກັນ.

ຂໍ້ຄີດນີ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ

#ຢ່າເອົາເງີນໄປລົງທືນກັບອິຫຍັງທີ່ມັນຈົມ.ພະຍາຍາມຫາວິທີລົງທືນທີ່ສາມາດຕໍ່ຍອດເງີນເຮົາໄປເລື່ອຍໆ…ຫວັງວ່າຂໍ້ຄີດນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.