ແຮງງານລາວ ຫຼາຍແສນຄົນ ກໍາລັງເດິນທາງກັບໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ປະເທດໄທ.

ແຮງງານລາວ ຫຼາຍແສນຄົນ ກໍາລັງເດິນທາງກັບໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ປະເທດໄທ.

ຊົມຄລິບ

ແຮງງານລາວ ຫຼາຍແສນຄົນ ກໍາລັງເດິນທາງກັບໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ປະເທດໄທ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *