ຊ່ວຍແຊຫາເຈົ້າຂອງກະເປົ່າເງິນຕົກເຮຍ

ຂໍວອນມາຫຍັງສັງຄົມເຟສບຸກອອນລາຍທຸກຄົນ.

ຂ້ອຍໄດ້ເກັບກະເປົ່າເງີນຕົກຢູ້ສວນເຈົ່າອານຸວົງແຕ່ວັນທີ່1/2/2022ຈົນຮອດວັນທີ່4ໄດ້ລາຍສົດທາງເຟສບຸກສວນໂຕ.

ກະບໍມີວີແວ້ວຫຍັງເລີຍວອນມາຍັງເພຈທີມີຄົນຕິດຕາມລາຍເອົາຮູບນີ້ໄປລົງຊ່ວຍເພືອຊ່ວຍຂ້ອຍແລະຜູ້ເສຍຮ້າຍໄດ້ກະເປົາຄືນຢ່າງໄວ້ສະນັນຈື່ງຢາກຝາກແຊ້ໃຫ້ແດ່.

ເຮັດເພືອສັງແລະໃຈອັນດີງາມຂອງລາວຖ້າມີໃຜຮູ້ຈັກເຈົ່າຂອງກະເປົ່າສາມາດຕິດຕໍ.

ຂ້ອຍໄດ້ທີເບີນີ່ເລີຍ

020955555156

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *