ລັດຖະບານໄທ ຊ່ວຍເຫຼືອ ອຸປະກອນການແພດ ໃຫ້ລາວ ມູນຄ່າ 2.68.000 ບາດ.

ລັດຖະບານໄທ ຊ່ວຍເຫຼືອ ອຸປະກອນການແພດ ໃຫ້ລາວ ມູນຄ່າ 2.68.000 ບາດ.

👏 ເມື່ອວັນທີ 2 ກຸມພາ 2022 ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ

ໂດຍກົມຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ

ໄດ້ສົ່ງມອບອຸປະກອນການແພດ ຈຳນວນ 12 ລາຍການ ລວມມູນຄ່າ 2,068,000 ບາດ (723,800,000 ກີບ) ໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍເດັກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ເພື່ອສະໝັບສະໜຸນ ສປປ ລາວ ໃນການເບິ່ງແຍງ ແລະ ຮັກສາຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ – 19 ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍ.

ໂດຍອຸປະກອນການແພດດັ່ງກ່າວເປັນອຸປະກອນສຳລັບໃຊ້ໃນຫ້ອງສຸກເສີນສຳລັບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ – 19

ໂດຍມີຄະນະນຳຂອງໂຮງໝໍເດັກ ແລະ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນການຮັບມອບ

ທີ່ມາ : Royal Thai Embassy, Vientiane

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *