ດ່ວນມື້ນີ້ຕິດເພີ່ມ +400

ມື້ນີ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 400 ຄົນ

ນະຄອນຫຼວງ 80 ຄົນ

ເສຍຊີວິດໃໝ່ 5 ຄົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *